Tomatportrett: Old Norway

Tomatportrett: Old Norway

Det er ikke mange tomatsorter som antas å stamme fra Norge. Kanskje er Old Norway en av dem? 

Old Norway er en gammel tomatsort som norske emigranter skal ha tatt med seg til USA på 1800-tallet. Kanskje er det lengselen etter hjemlandet og den fine hjerteformen som ligger bak navnet. I Norge forsvant sorten og ble glemt. Hadde det ikke vært for Minnie Ethyl Hooper hadde sorten forsvunnet for all fremtid. Hun fikk frø fra sin far i 1899 og dyrket tomaten i hagen sin i Michigan. Før hun døde, ga hun frø til Seed Savers i USA som i 2001 ga frø til NordGen. Siden 2011 har Old Norway stått på listen over norske kulturarvsorter. Siden tomat er selvbestøvende, kan vi anta at dagens Old Norway både ser ut og smaker akkurat slik den gjorde i Norge på 1800-tallet.

Tilbake til bloggen