Samling: Vintertomat

I Sør-Italia er vintertomater, såkalte piennolo, nærmest som en kunstform å regne. Vintertomater er ekstra robuste sorter som inneholder ekstra mye sødme og har tykt skall. De dyrkes på akkurat samme måte som andre tomater, men hele klaser med tomater høstes på senhøsten og henges opp. Tomatene blir bare bedre og bedre jo lenger de lagres. Vintertomater gir deg muligheten til å høste modne tomater langt utover vinteren. 
1 av 4
1 av 9