Samling: Grønne tomater

Grønne tomater er ikke så vanlige, men utrolig gode på smak!
Det finnes både sorter som får et gultskjær når de er modne, og sorter som beholder grønnfargen. Det kan være vanskelig å avgjøre når de er modne. Gir de litt etter når du trykker på dem, er det en god indikator. 

1 av 4
1 av 9