Såing av tomat

Såing av tomat

Tomater krever lengre vekstsesong enn det den norske sommeren kan tilby. De må derfor forkultiveres inne i rundt 2 måneder før de plantes ut. Tomater kan såes fra desember til midten av april, men den beste tiden å så tomater er fra 1. mars til 15. april. 

Les mer om såtidspunkt her: Tomattips: Når bør jeg så tomater? – Husmannshagan

 

Såing av tomatfrø

Tomatfrø har stort sett over 75% spiredyktighet. Det vil si at sår du 10 frø, vil mellom 7 og 8 frø spire. For å være på den sikre siden kan du så to frø sammen. Behold den kraftigste planten hvis begge spirer. 

 • Bruk god såjord, gjerne ispedd litt næring. Tomatplanter vokser best i jord som har litt høyere næringsinnhold enn vanlig såjord.
 • Fyll jord i potter, pluggbrett, tomme beger eller andre beholdere som egner seg.
 • Sett de på et brett eller skål, da blir det mindre søl fra vanning. 
 • Så ett eller flere frø i hver potte. Sår du mange sorter, bør du merke sortene med navn. 
 • Dekk frøene med et tynt jordlag, ca. 0,5 centimeter. 
 • Vann forsiktig eller bruk en sprayflaske så jorda blir lett fuktig. 
 • Sett varmt. Tomater spirer ved temperaturer over 14 grader, men det ideelle er 22-27 grader. 
 • Sørg for at jorda er lett fuktig. Å dekke pottene med plast hindrer fordamping og hever temperaturen litt. 
 • Vanlig spiretid er 2 til 14 dager.
 • Etter spiring må tomatplantene settes lyst. Husk å ta av eventuell plast på toppen. 

 

Forkultivering av tomatplanter

 

 • Sett lyst!

Så raskt spirene titter opp av jorda, trenger de lys. Fra april er sollyset i en sørvendt vinduskarm ofte tilstrekkelig. Sår du før det, må du supplere med vekstlys. 

 

 • Senk temperaturen

Senk temperaturen til mellom 12 til 20 grader. Jo dårligere lysforhold, jo lavere temperatur bør du ha. Kombinasjonen av svakt lys og høy temperatur kan føre til at plantene får strekningsvekst. Da blir de lange, hengslete og lysegrønne. 

 

 • Vanning

Ikke la jordoverflaten tørke ut, dusj eller vann forsiktig med jevne mellomrom. Når spirene har blitt rundt 5 centimeter høye, kan du begynne å vanne nedenfra. Tomatplanter er ikke så glade i å få vann på seg, og vanner du nedenfra vil røttene søke nedover i jorda på leting etter vann. Det gir et bedre og mer robust rotsystem. 

 

 • Prikling

Har du sådd flere frø i samme beholder, må de prikles. Det vil si skilles og plantes en og en i hver sin potte. Det beste er å prikle når plantene har to blader (frøblader) til 2-3 varige bladsett. Bruk næringsrik jord. 

 

 • Ompotting

Omkring en måned etter såing, eller når røttene har vokst til bunden av potta, må den pottes om. Plant planten dypt i en større potte og fyll opp med næringsrik jord. 

 

 •  Gjødsling og næring

Har du brukt næringsrik jord, trenger du normalt ikke gjødsle under forkultiveringen i det hele tatt. Er plantene små, lysegrønne eller har gule eller rødlige blader kan det være tegn på næringsmangel. 

 

 

 

 

 

Tilbake til bloggen