Å tyve eller ikke tyve?

Å tyve eller ikke tyve?

Stjeler tyvene energi fra planten? Bør de fjernes for å få størst mulig avling? Spørsmålene er mange og det er lett å bli forvirret.

 

Hva er tyver?
Tyver, eller sideskudd, vokser frem i en 45 graders vinkel mellom hovedstammen og bladfestene på tomatplanter med indeterminert vekstform. Les mer om ulike vekstformer her: Indeterminert eller determinert? – Husmannshagan 

 

Å tyve eller ikke tyve, det er spørsmålet. 
Det er en utbredt myte at sideskuddene stjeler energi fra planten og gjør at fruktsetting og modning går saktere. Det stemmer faktisk ikke!

Sideskuddene er en av tomatplantenes måter å sikre spredning av genene på. Antall frø avhenger av antall modne tomater, som avhenger av mengden blomster som igjen avhenger av mengden bladverk. Jo mer bladverk, jo flere frø. 

Du bør allikevel stille deg spørsmålet om plantene bør tyves. Det har innvirkning både på størrelsen på avlinga og hvor utsatt for sykdom plantene er. 

Tyving Ikke tyving
Tidsbruk Mye tid Lite tid
Avling Middels Stor
Sykdomsrisiko Stor Liten
Oversiktlighet Stor Liten

 

Å beskjære tomatplantene og fjerne alle sideskudd krever mye tid. De vokser frem så fort du snur ryggen til. Å fjerne tyver etterlater sår hos plantene, og alle sår er potensielle inngangsporter for sykdomsfremkallende virus, bakterier eller soppsporer. Å fjerne tyver gir imidlertid mer oversikt over tomatene, gjør innhøstingen lettere, reduserer plassen planten trenger og gjør at lufta sirkulerer bedre. Det gjør plantene mindre utsatt for soppsykdommer, som trives godt i fuktig og varmt vær og stillestående luft. 

Husk at planter med determinert vekstform ikke skal tyves. De stopper å vokse i høyden, typisk etter 3 til 5 blomsterklaser. Fjerning av sideskudd vil redusere fotosyntesen, og vil gjøre avlingen mindre. Det kan allikevel være en fordel å fjerne noen blader hvis planten er veldig kompakt. Det sikrer bedre luftsirkulasjon.  

Tilbake til bloggen